วิหารหลวง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เก๋งจีนหน้าพระวิหาร เขาพระสุเมรุ พระอุโบสถ ศาลาลอย ศาลาลอย ศาลาลอย ศาลาลอย วิหารคด ศาลาดิน ศาลาดิน สัตตมหาสถาน สัตตมหาสถาน ศาลาดิน ศาลาดิน หอระฆัง ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย
 พระอุโบสถ

          พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ยาวสวยงามที่สุดในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดฯเกล้าให้สร้างขึ้น เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2377 สำเร็จเรียบร้อยปี พ.ศ.2386 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบสถาปัตยกรรมไทย ขนาดกว้าง 22.60 เมตร ยาว 72.25 เมตร เป็นอาคารสูงใหญ่มากมีเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รองรับหลังคาทั้งหมด 68 ต้น หลังคา 4 ชั้น และชั้นลด 3 ชั้น มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ มุงกระเบื้องเคลือบสีเขียวเป็นพื้น คั่นกรอบด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง หน้าบันมุขหน้าและหลังเป็นไม้แกะสลักลาย

          ประดับกระจกสี ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกสลักเป็นรูปพระอาทิตย์ประทับนั่งในบุษบก บนราชรถเทียมราชสีห์ มีคติความเชื่อว่าพะรอาทิตย์เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกในเวลากลางวันพระวรกายเป็สีแดง สวมเทริดทรงน้ำเต้ากลม พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวบานหมายถึงการห้ามอุปัทวันตรายทั้งปวง ส่วนพระหัตถ์ขวาถือดอกบัวตูม หมายถึงการอำนวยพร ด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกสลักเป็นรูปพระจันทร์ประทับนั่งในบุษบกบนราชรถเทียมม้า มีคติความเชื่อว่า พระจันทร์เป็นเทพเจ้าผู้ให้แสงสว่างแก่โลกในเวลากลางคืน พระวรกายสีขาว สวมเทริดทรงน้ำเต้ากลมพระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ การสลักหน้าบันเป็นรูปพระอาทิตย์และพระจันทร์ หมายถึงว่า พระอาทิตย์และพระจันทร์เวียนรอบเขาพระสุเมรุ
คือพระวิหารหลวง

 

          ประตูด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 2 ประตู รวม 4 ประตู หน้าต่างด้านข้างด้านละ 13 ช่อง รวมทั้งหมด 26 ช่อง ซุ้มประตูและหน้าต่างทำด้วยปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสี เหนือกรอบประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มบันแถลง สองชั้นบานประตูและหน้าต่างไม้เขียนลายรดน้ำผนังข้างหน้าต่าง (ด้านนอก) ติดกระเบื้องเคลือบลายดอกไม้ร่วง

         หน้าบันพระอุโบสถด้านตะวันตก แกะสลักไม้ประดับกระจกสีเป็นรูปพระจันทร์ทรงราชรถเทียมม้า ภายในกรอบลายดอกเทศและใบเทศ มีนามเรียกพระจันทร์หลายอย่าง เช่น ศศิธร นิศากร รัชนิกร ศิวเศขร โสมอินทุ เป็นต้น พระจันทร์เป็นหนุ่มรูปงามสะโอดสะอง ผิวขาว เป็นผู้ให้แสงว่างในยามราตรี มีแสงสีนวลเย็นตา


                                  หน้าแรก