01. สวดมนต์ แผ่นที่ 4
เสียงสวดมนต์
 
01. สวดมนต์ แผ่นที่ 4
ความยาว 15:90 นาที
ดาวน์โหลด (.wma) 27.5 MB      ดาวน์โหลด (.mp3)