เสียงสวดมนต์
 
 
   
01. สวดมนต์ แผ่นที่ 1 08. สวดมนต์ แผ่นที่ 8
02. สวดมนต์ แผ่นที่ 2 09. สวดมนต์ แผ่นที่ 9
03. สวดมนต์ แผ่นที่ 3 10. สวดมนต์ แผ่นที่ 10
04. สวดมนต์ แผ่นที่ 4 11. สวดมนต์ เช้า - เย็น
05. สวดมนต์ แผ่นที่ 5 12. สวดมนต์ แต่งงาน กับ บุญทานทอดกฐิน
06. สวดมนต์ แผ่นที่ 6 13. พุทธิธรรมนำทางตอนชีวิตจริงอิงชาดก1
07. สวดมนต์ แผ่นที่ 7 14. พุทธิธรรมนำทางตอนชีวิตจริงอิงชาดก 2
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


                                                                     หน้าแรก