เชิญร่วมงาน : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

   ณ. วิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม

      ประกอบพิธีบวงสรวงเหล่าเทพยดา
      ทำวัตรสวดมนต์รับวันปีใหม
      ฟังเทศน์ ๑ กัณฑ์โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ
      พิธีมหาพุทธาภิเษก เสกน้ำพุทธมนต์
      พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสสุทัศน์ ประสิทธิ์ประสาทพรใหม่ ๒๕๔๙

เริ่มงาน 31 ธันวาคม 2548 เวลา 17.09 - 24.09 น.

พิเศษสุด ผุ้ร่วมงาน จะได้รับพระของขวัญปีใหม่ พิมพ์พิเศษ
เชิญรับเป็นเจ้าภาพ : โทร. 0-2222-6935

     
 
   
   
 

                                  หน้าแรก