องค์ที่ 6 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เสงี่ยม จนฺทสิริ เปรียญ 6 ประโยค )

นามเดิม
          เสงี่ยม นามสกุล วิโรทัย นามบิดา เขียว นามมารดา ประกอบ

ชาติกาล
          วันอังคาร แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2443 จุลศักราช 1262 ร.ศ. 119 ในปีที่ 33 แห่งรัชกาลที่ 5 บ้านเดิมอยู่ตำบลหันลัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษาเบื้องต้น
          ปฐมวัยได้ 13 ปี ปีชวด พ.ศ. 2455 บิดานำฝากเข้าเรียนในโรงเรียนประชาบาลจนจบชั้นประถมปีที่ 4 เมื่ออายุได้ 16 ปี เมื่อลาออกจากโรงเรียนจึงได้ออกมาอยู่บ้านช่วยบิดามารดาทำนาบ้าง เป็นศิษย์วัดบ้างเป็นเวลา 2 ปีเศษ เมื่ออายุได้ 18 ปี จึงได้เดินทางมาอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อศึกษาปริยัติธรรมเมื่อปีมะเส็ง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 ได้เป็นศิษย์วัดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร

บรรพชา
          ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เมื่ออายุได้ 19 ปี วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2461 ตรงกับวันอังคาร แรม 9 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย จุลศักราช 1240 โดยมีพระพรหมมุนี (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาแล้วอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดมาจนถึงกาลอุปสมบท

 

อุปสมบท
         ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ตำบลวัดราชบพิธ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เมื่ออายุ 22 ปี วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2464 ตรงกับวันอังคาร เดือน 7 ขึ้น 12 ค่ำ ปีระกา จุลศักราช 1283 โดยมีพระพรหมมุนี (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชเทวี (นาค สุมนนาโต ป.7) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า จนทสิริ อุปสมบทแล้วอยู่วัดสุทัศนเทพวราราม ศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นลำดับมา

          วิทยฐานะ

          ปีมะแม พ.ศ. 2462 สอบนักธรรมตรีได้ สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

          ปีจอ พ.ศ. 2464 สอบนักธรรมโทรได้ สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

          ปีเถาะ พ.ศ.2482 สอบเปรียญ 6 ประโยค สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

          สมณศักดิ์ ปีเถาะ พ.ศ.2482 เป็นพระครูจุลคณาณุศาสน์ (พระครูปลัดซ้าย) ฐานานุกรมในตำแหน่งพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ)

          ปีกุน พ.ศ.2502 เป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ (พระราชาคณะชั้นธรรม)

          ปีขาล พ.ศ.2511 เป็นพระวิสุทธวงศาจารย์ (พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะชั้นรอง)


                                  หน้าแรก