วัดสุทัศนเทพวราราม

ชั้นและตำบลที่ตั้ง

         วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ท่ามกลางกรุงเทพมหานคร ในท้องที่ตำบลวัดราชบพิตร เลขที่ ๑๔๖ ริมถนนตีทอง ๑ ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร

กำหนดเขตและอุปาจาร

         เขตวิสุงคามสีมา โดยกว้าง ๔๐ เมตร (๑ เส้น) โดยยาว ๙๐ ๑/๒ เมตร (๒ เส้น ๙ วา ๑ ศอก)

         ส่วนอุปจารโดยรอบ ทิศตะวันออกมีกำแพงเป็นเขต ยาวไปตามถนนอุณากรรณ ตั้งแต่ถนนบำรุงเมือง จนถึงตึกแถวของพระคลังข้างที่ ๓๔๖ เมตร ( ๘ เส้น ๑๓ วา) ทิศใต้ติดตึกแถวพระคลังข้างที่ ยาวไปตามถนนสระสรง ๑๓๐ เมตร ( ๓ เส้น ๕ วา) ทิศตะวันตกมีกำแพงเป็นเขตยาวไปตามถนนตีทอง ๓๔๖ เมตร ( ๘ เส้น ๑๓ วา) ทิศเหนือมีกำแพงเป็นเขตติดกับถนนบำรุงเมือง (เสาชิงช้า) ๑๒๗ เมตร ( ๓ เส้น ๓ วา ๓ ศอก) แบ่งออกเป็น ๒ เขต ด้านเหนือเรียกว่า “ พุทธาวาส ” ด้านใต้เรียกว่า “ สังฆาวาส ” (ปัจจุบัน มีเนื้อที่ตั้งวัด ๒๕ ไร่ ๒ งาน)

การเดินทาง รถเมล์ ป.อ.8 , 12 และ สาย 10,12,19,35,42


                                  หน้าแรก