กิจกรรมปฎิบัติธรรม

วันธรรมดา
ภาคกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
       ทำวัตรพระสวดมนต์ บำเพ็ญสมาธิแผ่เมตตา เป็นเสร็จพิธี

ภาคกลางคืน เวลา 19.00 - 21.00 น.
     ทำวัตรสวดมนต์เย็น ฟังธพระธรรมเทศนา บำเพ็ญสมาธิ รับพร เป็นเสร็จพิธี

วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์)
ภาคกลางวัน เวลา 13.00 - 15.00 น.
     ทำวัตรพระสวดมนต์ บำเพ็ญสมาธิแผ่เมตตา ฟังพระธรรมเทศนา 2 ธรรมาสน์รับพร เป็นเสร็จพิธี

ภาคกลางคืน เวลา 19.00 - 21.00 น.
     ทำวัตรสวดมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา 2 ธรรมาสน์ บำเพ็ญสมาธิ แผ่เมตตา รับพร เป็นเสร็จพิธี

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
      ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชาม, อัฎฐมีบูชา, อาสาฬบูชา, มาฆบูชา)

 


โครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืน
วันสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันธัมมัสสวนะ (วันพระ)
ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น.
     ทำวัตรเช้า สมาทานศีลอุโบถ ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระ บำเพ็ญสมาธิ ถวายสังฆทาน กรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี

ภาคบ่าย เวลา 12.00 - 13.00 น.
     ทำวัตรพระสวดมนต์ บำเพ็ญสมาธิแผ่เมตตา ฟังพระธรรมเทศนา 2 ธรรมาสน์ รับพร เป็นเสร็จพิธี

ภาคกลางคืน เวลา 19.00 - 21.00 น.
     ทำวัตรสวดมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนาบำเพ็ญสมาธิ แผ่เมตตา รับพร เป็นเสร็จพิธี

งานประจำปี
 งานส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
   สวดมนต์ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
  วันมาฆบูชา
  งานประเพณีสงกรานต์
  งานบวชชีพราหมณ์ 11-12 ส.ค.
      และ 3-5 ธ.ค.
  งานอุปสมบทสามเณรเปรียญ
  งานเทศน์มหาชาติประจำปี
      วันแรม 11-15 ค่ำ เดือน 10

 
     


โครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืน
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
แขวงราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร


สอบถามรายละเอียดและจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
ได้ที่คณะกรรมการบริหารโครงการเปิดพระอาราม
ภาคกลางคืน หรือ ที่ศาลาโพธิ์
โทร. 0-2222-6935, 0-2222-9632
E-mail : katitham@ksc.th.com
การเดินทางรถเมล์ ป.อ.8 , 12 และ สาย 10,12,19,35,42                                  หน้าแรก